a
mefete ile bahis
ilbet
1xbetBetturkeyBetistKralbetSupertotobetTipobetMatadorbetMariobetBahis.comSahabet
Altınyıldız Koleji
Altınyıldız Koleji

İl Genel Meclisi Başkanlığı Mart Ayı Kararları


1- İl Özel İdaresi aleyhine açılan davalar sonucunda idare aleyhine tazminata hükmedilmiş ve davacılar tarafından hükmedilen tazminatın tahsili için icra takibinin başlatıldığı, tehiri icra talebine esas olmak üzere dosya hesabına göre hükmedilen tazminat tutarlarına icra dosyalarına depo edilmesi veya yeterli miktarda taşınmazın teminat gösterilmesi gerektiğinden icraların geriye bırakılması için yazıları ekinde sunulan taşınmazların rehin olarak gösterilmesine. Üyeler; Haydar ÇİFTCİ, Mehmet Ali Savaş EZİLMEZ, Alpaslan KAYGISIZ, Enver TÜRKMEN, Yücel YILMAZ, Özdemir ŞİMŞEK ve Osman KILINÇ’ın red oyuna karşın İl Genel Meclisinin 04.03.2024 tarihli birleşiminde oy çokluğu ile karar verildi.

2- Nevşehir İli, Ürgüp İlçesi, Başdere Köyü, 304 ada 3 parselde kayıtlı 446,00 m2 yüzölçümlü “ev ve arsası” niteliğindeki taşınmazın İl Özel İdaresine ait olan 158,00 m2 kısmının 3194 sayılı Kanunun 17. Maddesi hükmü gereği hissedarına doğrudan satışının yapılmasına. İl Genel Meclisinin 04.03.2024 tarihli birleşiminde oy birliği ile karar verildi.

3- İl Özel İdaresi bütçesinin Yedek Ödenek harcama kaleminden, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Araç Alımı ve Çevre Düzenlemesi İşi harcama kalemine 5302 sayılı kanunun 10. Maddesinin (b) bendi hükmü gereği 400.000,00 TL ödenek aktarılmasına. İl Genel Meclisinin 05.03.2024 tarihli birleşiminde oy birliği ile karar verildi.

4- Acıgöl İlçesi Yuva Köyü arazisi için Taşkın Kontrolü işinin proje güzergâhında bulunan köy kanalizasyon şebekesi ve Acıgöl OSB kanalizasyon deşarj boru hattı ile Hacıbektaş İlçesi Karaburna Köyü Karaoluk Deresi 12.Bölge Doğal Afet ve Taşkın Hasarları Onarım işinin proje güzergâhında bulunan köy içme suyu ve kanalizasyon şebekesi boru hatlarının deplasmanlarının yapılabilmesi için gerekli ödeneğin Köylere Hizmet Götürme Birliklerine aktarılmasına. İl Genel Meclisinin 05.03.2024 tarihli birleşiminde oy birliği ile karar verildi.

5- Nevşehir İli, Avanos İlçesi, Akarca Köyü 112 ada 16 nolu parselin bulunduğu alanda “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesis (GES) Alanı” amaçlı şehir plancısı müellifi tarafından hazırlanan nazım ve uygulama imar planlarının onaylanması talebinin, araştırılmak ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine tanzim edilecek raporun İl Genel Meclisi Başkanlığına sunulmasına. İl Genel Meclisinin 05.03.2024 tarihli birleşiminde oy birliği ile karar verildi.

6- Nevşehir İli, Avanos İlçesi, Akarca Köyü 169 ada 15,16,17. 20 nolu parsellerin bulunduğu alanda “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesis (GES) Alanı” amaçlı şehir plancısı müellifi tarafından hazırlanan nazım ve uygulama imar planlarının onaylanması talebinin, araştırılmak ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine tanzim edilecek raporun İl Genel Meclisi Başkanlığına sunulmasına. İl Genel Meclisinin 06.03.2024 tarihli birleşiminde oy birliği ile karar verildi.

7- Nevşehir İli, Avanos İlçesi, İğdelikışla Köyü 109 ada 5 nolu parselin bulunduğu alanda “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesis (GES) Alanı” amaçlı şehir plancısı müellifi tarafından hazırlanan nazım ve uygulama imar planlarının onaylanması talebinin, araştırılmak ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine tanzim edilecek raporun İl Genel Meclisi Başkanlığına sunulmasına. İl Genel Meclisinin 06.03.2024 tarihli birleşiminde oy birliği ile karar verildi.

./..

-2-

8- 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 41. Maddesi ile 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 39. Maddesi gereğince, birim faaliyet raporları esas alınarak hazırlanan, İl Özel İdaresi 2023 Yılı Faaliyet Raporu İl Genel Meclisince incelenmiş olup, hazırlandığı şekliyle aynen kabul edilmesine. İl Genel Meclisinin 06.03.2024 tarihli birleşiminde oy birliği ile karar verildi.

9- İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından tanzim edilen raporun hazırlandığı şekliyle aynen kabul edilmesine. Avanos İlçesi, Akarca Köyü, 169 ada 69 nolu parsele ait “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesis Alanı (GES)” amaçlı şehir plancısı müellifi tarafından hazırlanan nazım ve uygulama imar planlarının, 3194 sayılı kanunun 8/b Maddesi ile 5302 sayılı kanunun 10/c ve 70. Maddeleri gereği İl Genel Meclisince onaylanmasına. İl Genel Meclisinin 07.03.2024 tarihli birleşiminde oy birliği ile karar verildi.
10- İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından tanzim edilen raporun hazırlandığı şekliyle aynen kabul edilmesine. Acıgöl İlçesi, Tepeköy Köyü 111 ada 56, 57, 58 ve 59 numaralı parsellere ait “Konut Alanı” amaçlı şehir plancısı müellifi tarafından hazırlanan nazım ve uygulama imar planlarının, 3194 sayılı kanunun 8/b Maddesi ile 5302 sayılı kanunun 10/c ve 70. Maddeleri gereği onaylanmasına. İl Genel Meclisinin 07.03.2024 tarihli birleşiminde oy birliği ile karar verildi.

11- İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından tanzim edilen raporun hazırlandığı şekliyle aynen kabul edilmesine. Merkez İlçe, Güvercinlik Köyü, 688, 1057 ve 690, 894, 932 nolu parsellere ait “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesis Alanı (GES)” amaçlı şehir plancısı müellifi tarafından hazırlanan nazım ve uygulama imar planlarının, 3194 sayılı kanunun 8/b Maddesi ile 5302 sayılı kanunun 10/c ve 70. Maddeleri gereği onaylanmasına. İl Genel Meclisinin 07.03.2024 tarihli birleşiminde oy birliği ile karar verildi.

12- Nevşehir İli, Nevşehir İli, Derinkuyu İlçesi, Suvermez Köyü 367 ada 4 ve 5 nolu parsel, 382 ada 2, 5, 9, 10 ve 11 nolu parsel, 383 ada 8 parsel, 384 ada 1 ve 7 parsellerin bulunduğu alanda “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesis (GES) Alanı” amaçlı şehir plancısı müellifi tarafından hazırlanan nazım ve uygulama imar planlarının onaylanması talebinin, araştırılmak ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine tanzim edilecek raporun İl Genel Meclisi Başkanlığına sunulmasına. İl Genel Meclisinin 08.03.2024 tarihli birleşimde oy birliği ile karar verildi.

YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Assuva Savunma Sanayi Başkanı yeni geliştirdikleri cihazı hediye etti