a
mefete ile bahis
ilbet
1xbetBetturkeyBetistKralbetSupertotobetTipobetMatadorbetMariobetBahis.comSahabet
Altınyıldız Koleji
Altınyıldız Koleji

İl genel meclisinin Temmuz ayı kararları açıklandı

Geçtiğimiz günlerde İl Genel Meclisi Başkanı Gürbüz Dinç’in başkanlığında gerçekleştirilen İl genel meclisi Temmuz ayı toplantılarının kararları açıklandı.

İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından tanzim edilen raporların hazırlandığı şekliyle aynen kabul edilmesine karar verildi.

İlimiz Gülşehir İlçesi, Eskiyaylacık Köyü, 124 ada, 25 nolu parsele ait Biokütleden Elektrik Enerjisi Üretim Tesis Alanı kurulmasına ilişkin şehir plancısı plan müellifi tarafından hazırlanan nazım ve uygulama imar planlarının, 3194 sayılı kanunun 8/b Maddesi ile 5302 sayılı kanunun 10/c ve 70. Maddesi gereği, İl Genel Meclisince onaylanmasına. İl Genel Meclisinin 01.07.2019 tarihli birleşiminde mevcudun oy birliği ile karar verildi.

İlimiz Merkez İlçe, Boğaz Köyü, 125 ada, 59 nolu parsele ait İmalat Tesis Alanı kurulmasına ilişkin şehir plancısı plan müellifi tarafından hazırlanan nazım ve uygulama imar planlarının, 3194 sayılı kanunun 8/b Maddesi ile 5302 sayılı kanunun 10/c ve 70. Maddeleri gereği, İl Genel Meclisince onaylanmasına. İl Genel Meclisinin 01.07.2019 tarihli birleşiminde mevcudun oy birliği ile karar verildi.

Ürgüp İl Genel Meclis Üyeleri; Mevlüt ÇAKIR, Enver TÜRKMEN ve Gökhan BİLE tarafından verilen öneride; “Ürgüp İlçesi ile Avanos İlçesi arasında ulaşımı sağlayan yol 1. Derecede turizm yolu kapsamında olup, mevcut haliyle mıcır kaplama şeklindedir.

Bahse konu yolun sıcak asfalt yapılması talebinde karar verilmek üzere meclis gündemine alınması hususunu arz ederiz” denilmektedir. 5302 sayılı kanunun 13. maddesi gereğince önerinin gündeme ilave edilmesine. Öneride bahsi geçen konuların araştırılmak ve incelenmek üzere İnceleme ve Araştırma Komisyonuna havale edilmesine, tanzim edilecek raporun İl Genel Meclisi Başkanlığına sunulmasına. İl Genel Meclisinin 01.07.2019 tarihli birleşiminde mevcudun oy birliği ile karar verildi.

Nevşehir İli, Ürgüp İlçesi Bahçeli Köyü, 676 nolu parselde kayıtlı taşınmaz üzerine Depolama Alanı kurulmasına ilişkin şehir plancısı müellifi tarafından hazırlanan nazım ve uygulama imar planlarının İl Genel Meclisince onaylanması talebinin, araştırılmak ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, tanzim edilecek raporun İl Genel Meclis Başkanlığına sunulmasına. İl Genel Meclisinin 02.07.2019 tarihli birleşiminde mevcudun oy birliği ile karar verildi.

4- İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından tanzim edilen raporun hazırlandığı şekliyle aynen kabul edilmesine. Derinkuyu İlçe Merkezi ile Özlüce Köyü arasında bulunan yolun, bütçe imkânları da göz önünde bulundurularak kamulaştırılması yapıldıktan sonra İl Özel İdaresi yol ağına alınmasına. İl Genel Meclisinin 02.07.2019 tarihli birleşiminde mevcudun oy birliği ile karar verildi.

Kozaklı ilçesine bağlı Karahasanlı – Karasenir Köyleri arasında bulunan 7-8 km stabilize yolun yoğun olarak kullanılması, ayrıca Karahasanlı- Karasenir ve Kanlıca köylerinin tek hat üzerinden ilçeye ulaşımını kolaylaştıracak olması sebebiyle İl Özel İdaresi 2020 yatırım programına alınarak asfaltlanması hususunda gereğinin yapılmasını arz ederiz” denilmektedir.

5302 sayılı kanunun 13. maddesi gereğince önerinin gündeme ilave edilmesine. Öneride bahsi geçen konuların araştırılmak ve incelenmek üzere İnceleme ve Araştırma Komisyonuna havale edilmesine, tanzim edilecek raporun İl Genel Meclisi Başkanlığına sunulmasına. İl Genel Meclisinin 02.07.2019 tarihli birleşiminde mevcudun oy birliği ile karar verildi.

Kapanan belediyelerin imar durumlarının araştırılması ve incele nmesiyle ilgili, Merkez İlçe İl Genel Meclis Üyesi Serkan Naci FERALAN tarafından verilen önerinin, 5302 sayılı kanunun 13. maddesi gereğince gündeme ilave edilmesine.

Öneride bahsi geçen konuların araştırılmak ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, tanzim dilecek raporun İl Genel Meclisi Başkanlığına sunulmasına. İl Genel Meclisinin 02.07.2019 tarihli birleşiminde mevcudun oy birliği ile karar verildi.

İnceleme ve Araştırma Komisyonu tarafından tanzim edilen raporların hazırlandığı şekliyle aynen kabul edilmesine.  
Yağmur ve sel sularının bir kanalda toplanarak köy içerisinden uzaklaştırılması hususunda çalışma yapılmak üzere, İl Özel idaresi ile Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü arasında gerekli yazışmaların yapılmasına.

İl Özel İdaresi bütçe imkanları göz önünde bulundurularak Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü 2020 yılı bütçesi oluştuktan sonra yeniden değerlendirilmesine.

Hasanlar-Yurtyeri-Kalecik yolunun bahsi geçen yola alternatif yol olması olmasından dolayı, Hasanlar-Kalecik yolunun ivedilikle yapılması gereken bir yol olmadığı, İl Özel İdaresi bütçe imkânları göz önünde bulundurularak, Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 2020 yılı bütçesi oluştuktan sonra yeniden değerlendirilmesine. İl Genel Meclisinin 03.07.2019 tarihli birleşiminde mevcudun oy birliği ile karar verildi.

İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından tanzim edilen raporların hazırlandığı şekliyle aynen kabul edilmesine. Nevşehir İli, Ürgüp İlçesi Bahçeli Köyü, 676 nolu parselde kayıtlı taşınmaz üzerine Depolama Alanı kurulmasına ilişkin şehir plancısı müellifi tarafından hazırlanan nazım ve uygulama imar planlarının İl Genel Meclisince onaylanması. İl Genel Meclisinin 04.07.2019 tarihli birleşiminde mevcudun oy birliği ile karar verildi.

Nevşehir İli Ürgüp İlçesi Sofular Köyü 223 ada 16 ve 17 parsel ile 225 ada 1 nolu parselde bulunan, şehir plancısı müellifi tarafından hazırlanan Akaryakıt Turizm ve Ticaret Alanına ait nazım ve uygulama imar planı değişikliği ve ilave imar planının İl Genel Meclisince onaylanmasına. İl Genel Meclisinin 04.07.2019 tarihli birleşiminde mevcudun oy birliği ile karar verildi.

Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait Gülşehir İlçesi Abuşağı Köyü 147 ada 7 parselde kayıtlı arsa vasfında olan 2304 m2 yüzölçümlü taşınmazı Taziye Evi olarak kullanmak üzere Abuşağı Muhtarlığı adına 25 yıllığına tahsisinin yapılmasına. Ayrıca, bahsi geçen taşınmazın bakım ve onarım işlerinin Abuşağı Köyü Muhtarlığı tarafından yaptırılmasına. İl Genel Meclisinin 04.07.2019 tarihli birleşiminde mevcudun oy birliği ile karar verildi.

İlimiz Gülşehir İlçesi, Gümüşkent Köyü 286 ada, 10 ve 11 nolu parsellere ait şehir plancısı müellifi tarafından hazırlanan “Konut ve Ticaret Alanı” amaçlı nazım ve uygulama imar planı değişikliği ve ilave imar planlarının, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ile 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 10/c ve 70. maddeleri gereği, İl Genel Meclisince onaylanmasına. İl Genel Meclisinin 05.07.2019 tarihli birleşiminde mevcudun oy birliği ile karar verildi.

Eğitim, Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu tarafından tanzim edilen raporun görüşülerek yapılan müzakeresi neticesinde; Komisyon çalışmalarının bitiminde imkânlar çerçevesinde raporda belirtilen sıkıntıları çözüme ulaştırmak için ivedilikle hareket edilmesi gerektiğini düşünmektedir.

Bu sebeple tespit edilen eksikliklerin en kısa zamanda çözüme kavuşması için İl Milli Eğitim Müdürlüğüne raporumuzun bildirilmesi gerektiği komisyon raporundan anlaşılmaktadır. Bu sebeple, Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu tarafından tanzim edilen raporun hazırlandığı şekliyle aynen kabul edilmesine. İl Genel Meclisinin 05.07.2019 tarihli birleşiminde mevcudun oy çokluğu ile karar verildi.

Aktepe Köyünde bulunan dükkânların yıkılması hususunda Aktepe Köyü Muhtarlığının 05.07.2019 tarihli İl Genel Meclis Başkanlığına vermiş olduğu dilekçesinin görüşülmek üzere, 5302 sayılı kanunun 13. Maddesi gereğince gündeme ilave edilmesine.

Dilekçede bahsi geçen konuların araştırılmak ve incelenmek üzere Eğitim-Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonuna havale edilmesine, tanzim edilecek raporun İl Genel Meclis Başkanlığına sunulmasına. İl Genel Meclisinin 05.07.2019 tarihli birleşiminde mevcudun oy birliği ile karar verildi.

YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

“Basın mensuplarımıza minnettarız”